SilverCloud Zorg IoT en Docksters gaan op strategisch niveau samenwerken waarbij SilverCloud Zorg IoT Docksters Solution Integration partner wordt. Door deze samenwerking beschikt SilverCloud Zorg IoT over een open IoT platform voor o.a. klimaatcontrole en indoor en outdoor tracking van zowel personen als middelen. Docksters krijgt er door de samenwerking een toegevoegde waarde bij doordat SilverCloud Zorg IoT zich richt op en de taal spreekt van de zorgsector.

Peter Sminia, directeur bij SilverCloud Zorg IoT, geeft aan dat de samenwerking met Docksters een enorme potentie biedt om de veiligheid, efficiëntie en het gebruikersgemak in de zorg te verhogen. Het Docksters platform biedt zowel een toekomstgericht IoT-raamwerk als direct beschikbare, pragmatische toepassingen op het gebied van klimaatmonitoring, bezetting van ruimtes en indoor en outdoor tracking. Een innovatief en succesvol platform voor de realisatie van Zorg op afstand en Zorg op maat.
Frank Wennink, partner manager bij Docksters, zegt: “Met SilverCloud Zorg IoT hebben we een partner die zich specifiek op de zorg richt en er zorg voor draagt dat de potentie van ons platform ook daadwerkelijk leidt tot betere veiligheid, efficiëntie en meer tijdbesteding van het zorgpersoneel aan het bed”

Wie is SilverCloud Zorg IoT?
SilverCloud Zorg IoT richt zich op de consultancy, implementatie, integratie, adoptie en beheer van efficiency verhogende oplossingen voor gezondheidsinstituten. Denk hierbij aan woon- en zorgcentra, private en publieke behandelcentra en ziekenhuizen.
SilverCloud Zorg IoT levert oplossingen voor asset beheer, realtime lokalisatie en slimme vergaderkamers. Hierbij onderscheiden wij ons in deze markt op het gebied van service en consultancy.
Van “werken met technologie in de zorg” naar “technologie die werkt voor de zorg”

Wie is Docksters?
Docksters is een IoT platform gericht op datacollectie, analyse, monitoring en visualisatie.
Met Docksters krijg je meer dan getallen en grafieken. Docksters geeft informatie waar je direct de juiste bedrijfsbeslissingen kan nemen. De missie van Docksters is om direct nuttige resultaten te leveren op basis van de door de IoT sensoren geleverde data. Van data naar informatie.
Cloud gebaseerde IoT-monitoring oplossingen: Connect, Collect and Visualize.