SilverCloud Zorg IoT sponsort het TICOhuis.

Het TICOhuis is een wooninitiatief met een geheel eigen signatuur, een thuis voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het is een wooninitiatief dat uniek is in zijn soort omdat het geheel vanuit eigen initiatief wordt gerealiseerd, zonder tussenkomst van een zorginstelling of woningbouwbedrijf.

Een eigen Thuis In het Centrum van Oosterhout voor 16 jongeren met een verstandelijke beperking. Dat is het TICOhuis. Een thuis waar zij onbezorgd en in goede harmonie met elkaar samenleven. Maar waar zij ook duidelijke een eigen plek hebben en zichzelf kunnen zijn.

Helaas zijn niet alle dagbestedingen in het centrum passend voor alle bewoners en zijn ook niet alle hobby- en sportclubs op loopafstand. De bewoners zijn hierin aangewezen op vervoer door derden of deeltaxi. Het inzetten van een deeltaxi voor vrije tijd mag wel, maar voor dagbesteding weer niet. Daarnaast moeten de kosten hiervoor uit hun kleine Wajong-uitkering worden betaald. Ook dagbestedingsorganisaties bieden niet allemaal passend of betaalbaar vervoer aan. Dan moet je voldoende zorgbudget hebben om zelf duur vervoer in te huren.

 

Lekker sporten is voor iedereen belangrijk, maar om daar te komen zijn ze afhankelijk van begeleiders of ouders die kunnen rijden. Daarmee worden ouders zeker niet ontzorgd.

Als ze een eigen personenbus in kunnen zetten, krijgt iedereen meer vrijheid. Lagere kosten voor dagbestedingsvervoer, minder inzet van personeel en ouders en minder auto’s nodig om ergens te komen.

Ook in hun vrije tijd is het natuurlijk prettig als ze met een grotere groep makkelijk een gezellig uitstapje kunnen maken. Naar de Efteling, naar het zwembad of naar het bos. Ze willen ook graag met de hele groep proberen om op vakantie te kunnen. Dan is de inzet van een personenbus echt essentieel.

SilverCloud Zorg IoT heeft een zakelijke insteek maar is bovenal betrokkenheid met de samenleving en met de Zorg sector in het bijzonder. Daarom heeft SilverCloud Zorg IoT besloten om middels sponsoring dit mooie project te ondersteunen.

Zo dragen wij ons steentje bij en maken we mooie mensen blij!

Heeft u vragen? Neem contact op: