Zoek je naar een sector die groot is, waar veel druk op ligt en die écht gebaat is bij innovatieve, technologische oplossingen? Dan kom je al snel uit bij de zorgsector. Hoewel SilverCloud in 2015 in eerste instantie actief was als IT-dienstverlening binnen het MKB, is sinds 2019 hierin ook de zorgsector toegevoegd. Hierbij werd de uitdaging aangegaan om met behulp van technologie de druk van zorgmedewerkers te verlichten en hulpmiddelenbeheer eenvoudiger en veiliger te maken.

Het punt waarop deze focus verschoof, was toen Peter Sminia zijn intrede deed bij het bedrijf in 2019. Samen met Wim Koopman en Karla Dokter werd een heroverweging gemaakt. Wat speelt er in de markt? Waar is behoefte aan? En misschien nog belangrijker, waar wordt het team echt gelukkig van?

Uitdaging in de zorgsector

Al snel werd duidelijk dat de grootste uitdaging lag in de zorgsector. Met één op de zes mensen werkzaam in de zorg en steeds meer stijgende werknemersaantallen, was het duidelijk dat er een enorme uitdaging voor SilverCloud Zorg IoT lag. We beseften dat technologische innovatie in de zorg niet alleen de kwaliteit van leven kan verbeteren, maar ook de efficiëntie van zorgprocessen kan vergroten en kan helpen bij de uitdagingen van een vergrijzende bevolking.

“Zeggen wat je doet – doen wat je zegt” is ons credo, maar ook een kernwaarde van het bedrijf die onze klanten enorm waarderen. Dat willen we ook van toepassing laten zijn op de oplossingen specifiek voor de zorgsector.

Kennis van de zorgsector

Om deze uitdagingen volledig en goed geïnformeerd aan te gaan, moesten we onze kennis van de zorgsector, met name de Care sector, vergroten. Gelukkig bood een interim positie als Hoofd ICT bij Zorggroep NoordWest Veluwe ons de mogelijkheid om deze kennis op te doen. Met dank aan Richard Hussel, toenmalig directeur bedrijfsvoering, konden we onze kennis van de Zorg vergroten en beter begrijpen waar de echte uitdagingen liggen.

Hulpvraag vanaf de werkvloer

Het echte ‘aha-moment’ kwam tijdens een van onze vele gesprekken met zorgmedewerkers. Een vraag van Peter aan de werkvloer – “Waar kan IT jou beter ondersteunen in je dagelijkse werkzaamheden, los van pc’s en e-mails?” – bracht een cruciaal inzicht naar voren. Een van de dames antwoordde: “Ik ben altijd die tillift kwijt, kunnen jullie daar niet iets voor bedenken?”

En zo begon onze zoektocht naar een oplossing. Na uitgebreid onderzoek naar real-time lokalisatieoplossingen kwamen we uit bij Blyott, een BLE-gebaseerde oplossing die perfect aansloot bij onze behoeften.

Van Advies tot Zorg geregeld

Sinds 2020 hebben we een ruime ervaring opgebouwd met deze technologie, niet alleen op het gebied van techniek, maar ook in adoptie, financiële rechtvaardiging en integratie met andere applicaties. Wij leveren oplossingen van advies tot uitvoering, tot support en doorontwikkeling en staan klaar om de uitdagingen van de zorgsector aan te gaan.

Bij SilverCloud ZorgIoT geloven we dat technologie niet alleen de wereld kan veranderen, maar ook levens kan verbeteren. En dat is precies waar we ons elke dag voor inzetten.

Ook onze oplossing uitproberen en een pilot in jouw zorginstelling beginnen? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.