In het applicatielandschap van de zorg zien we vaak een wildgroei aan applicaties. Voor alles bestaat een aparte app die vaak ook nog een behoorlijk steile leercurve heeft. Deze situatie kan ervoor zorgen dat er enige twijfel bestaat over het aanschaffen van een nieuw systeem zoals een real time lokalisatie systeem (RTLS) voor medische hulpmiddelen. Dit kan echter makkelijk gecombineerd worden met het bestaande applicatielandschap.

Koppelbaar

Binnen het bestaande applicatielandschap zijn er veel koppelingsmogelijkheden. Topdesk is een veelgebruikte applicatie binnen de zorg waarin informatie uit het real time lokalisatie systeem eenvoudig kan worden gekoppeld. De locatievelden binnen Topdesk kunnen automatisch aangevuld worden, waardoor de exacte locatie van de tags altijd duidelijk en up-to-date is. Dankzij het open systeem werkt dit ook met andere platformen zoals AFAS, Ultimo, elektronische cliënten dossiers (ECD’s) en elektronische patiënten dossiers (EPD’s).

Volledige informatie

Het koppelen met de verschillende platformen zorgt ervoor dat alle medewerkers in een zorginstelling de benodigde informatie hebben. Zo zorgt een koppeling met Ultimo ervoor dat bijvoorbeeld de facilitaire dienst de onderhoudsmedewerkers direct de juiste richting op kunnen sturen naar medische apparatuur.

Zorgmedewerkers op de vloer kunnen gebruikmaken van de zeer laagdrempelige afzonderlijke app óf de informatie uit bijvoorbeeld Topdesk gebruiken. Dankzij de integratie met de applicaties heeft de zorgorganisatie altijd toegang tot een systeem dat alle informatie kan delen met iedereen die dit nodig heeft.

Gebruiksgemak

Gebruiksgemak staat centraal bij het real time lokalisatie systeem. Daarom is er wel een aparte applicatie beschikbaar voor wie daar gebruik van wil maken, maar is deze niet noodzakelijk. Het belangrijkste is één bronsysteem waar alle informatie in verzameld wordt. Daarnaast zorgt het gebruik van één systeem dat zorgmedewerkers een applicatie kunnen gebruiken die ze al kennen, in tegenstelling tot nog een leercurve van een aparte app te moeten doorlopen.

Versplintering van informatie

In alle gevallen geldt dat het van groot belang is alle informatie in het bronsysteem (assetmanagementsysteem) goed en volledig aan te vullen. Het succes van een real time lokalisatie systeem, en de multi-inzetbaarheid hiervan, hangt af van de informatie die beschikbaar is in het bronsysteem. In sommige gevallen betekent dit dus dat er een inhaalslag gemaakt moet worden binnen zorginstellingen.

Ook de voordelen van real time lokalisatie ondervinden zonder extra ruis aan het bestaande applicatielandschap toe te voegen? Neem contact op voor meer informatie over Silvercloud.