In een verzorgingstehuis of een ziekenhuis zijn ontzettend veel medische apparaten aanwezig. Het ene apparaat wordt vaker gebruikt dan het andere, maar één ding geldt voor allemaal: het is handig als je weet waar ze zijn. Bij onderhoud kan er vervolgens snel geschakeld worden met de monteur. Zorgmedewerkers besteden gemiddeld dertig minuten van hun dienst aan het zoeken naar medische apparatuur. Je wint tijd door de zoektijd naar deze spullen drastisch te verminderen. Het wordt tijd dat er weer tijd is om zorg te verlenen in plaats van verstoppertje te spelen met hulpmiddelen.

Willen weten waar een specifiek medisch apparaat of hulpmiddel ligt of staat kan verschillende redenen hebben. Denk bijvoorbeeld aan:

  • In noodgevallen direct de juiste spullen bij de hand
  • Niet misgrijpen omdat je weet dat het er niet staat
  • Bij onderhoud aan de monteur kunnen aangeven waar alles staat
  • Een accurate inventarisatie zonder voorraadtellingen en boekhoudverschillen
  • De gebruiksgraad van medische apparatuur verhogen
  • Het tegengaan van diefstal van waardevolle spullen en apparatuur
  • Het winnen van tijd door te weten waar hulpmiddelen zich bevinden
  • Weten wanneer een apparaat weer toe is aan onderhoud
  • Het optimaal gebruiken van de beschikbare hulpmiddelen

Inzicht in de voorraad

Een voorbeeld van hoe real time tracking kan worden ingezet om een van de bovenstaande doelen te behalen, is het hebben van inzicht in de voorraad. Wanneer men bijvoorbeeld op de hoogte is van de aanwezigheid en locatie van een obesitas matras in een ziekenhuis of verzorgingstehuis, kan voorkomen worden dat er een nieuw obesitasmatras aangeschaft wordt terwijl er een in huis aanwezig is, maar deze (onbedoeld) wordt gebruikt door een persoon van een gemiddeld tot licht postuur.

Meer inzichten

Ook inzicht in het onderhoud van materiaal kan door real time tracking worden opgelost. Zo kun je bijvoorbeeld van een medisch apparaat invoeren wanneer het is aangeschaft, wanneer de laatste onderhoudsbeurt is geweest en hoe vaak het gebruikt wordt. Zo weet je dat een apparaat dat intensief gebruikt wordt waarschijnlijk sneller aan vervanging toe is dan andere apparaten.

Altijd actueel

Wie goed gebruik maakt van de real time tracking mogelijkheden, heeft dus altijd een actueel inzicht in waar welk apparaat en hulpmiddel zich bevindt. Dat kan soms penibele situaties voorkomen. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een fabrikant een bepaalde pomp uit dienst haalt. In dat geval moet dit apparaat binnen 24 uur vervangen worden en mag dit apparaat onder geen enkele omstandigheid gebruikt worden. Met real time tracking kun je dus niet alleen precies lokaliseren waar dit foutieve apparaat staat maar er ook zeker van zijn dat deze van de werkvloer wordt gehaald zodat er geen veiligheidsrisico’s ontstaan waarvoor je aansprakelijk gesteld kunt worden.

Persoonlijke zorg verlenen

Niet alleen het personeel is gebaat bij het snel vinden van de apparatuur. Ook de patiënt kan snellere en persoonlijkere zorg verwachten. Persoonlijk contact met patiënten neemt toe wanneer de zorgmedewerker niet overbelast is. De kwaliteit van de zorg neemt dus toe met het welzijn van de medewerker én de patiënt.

Ook bijdragen aan het verlichten van personeel en een verbetering van de zorg? Plan een adviesgesprek in over de mogelijkheden van Silvercloud Zorg IoT of neem contact op  via info@silvercloud.nl of via 088-256 00 050.